GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA AYDINLATMA VE RIZA METNİ

1.Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

3.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

5.KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

7. Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması

8. Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması

9.6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

10. İletişim ve Başvuru Yöntemi

Turkcell Superonline Fiber'e geçin en hızlı internetin keyfini yaşayın!